Maatalouden toimilla voidaan vaikuttaa Itämereen ja ilmastoon. Hiilen sitominen ilmakehästä maaperään on keino hillitä ilmastonmuutosta. Maaperän kunnon parantaminen ja ravinteiden kestävä kierrätys vähentävät päästöjä vesistöihin. BSAG tekee yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa mm. Carbon Action -alustalla.