Yhteistyössä

Elävä Itämeri on usean asiantuntijatahon muodostama yhteistyöhanke. Hankkeen on käynnistänyt Baltic Sea Action Group, ja sitä rahoittaa Ålandsbankenin Itämeriprojekti.

Baltic Sea Action Group on vuonna 2008 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Lue lisää BSAG:n kotisivuilta.

Ålandsbankenin Itämeriprojekti toimii Elävä Itämeri -hankkeen rahoittajana ja strategisena kumppanina. Lue lisää Itämeriprojektin kotisivuilta.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU kerää tietoa Itämeren monimuotoisuudesta. Lue lisää VELMUsta täältä.

Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita, ja toimii asiantuntijana suojelualueita perustettaessa. Lue lisää Metsähallituksen kotisivuilta.

Suomen ympäristökeskus SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, ja VELMU-ohjelman koordinaattori. Lue lisää SYKE:n kotisivuilta.

ELY-keskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Ne mm. tekevät lopulliset päätökset suojelualueiden perustamisesta. Lue lisää ELY-keskuksen kotisivuilta.

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, liittyen mm. ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Lue lisää ympäristöministeriön kotisivuilta.

Åbo Akademissa tutkitaan mm. Ahvenanmaan ympäristön vedenalaista monimuotoisuutta. Lue lisää Åbo Akademin kotisivuilta.

Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema tekee monelaista Itämereen liittyvää biologista tutkimusta. Lue lisää täältä.