Jag fiskar hållbart

50

Jag utövar förnuftigt båtliv

41

Jag skyddar miljön ute på stugan

47

Jag fattar ansvarfulla beslut

76

Jag donerar till Östersjö-arbetet

23

Jag tar reda på hur jag kan skydda mina vattenområden

22

Östersjön i kikaren

Målet för Projektet Ett levande Östersjön är förbättra skyddet av Östersjöns marinbiologiska mångfald och underlätta grundandet av i synnerhet privata skyddsområden. En väl inriktad utökning på endast en procent av skyddsområdena kunde fördubbla skyddseffekten. Projektet som startats av Baltic Sea Action Group engagerar ett flertal expertorgan och projektet finansieras av Ålandsbankens Östersjöprojekt. 

Varför skydda Östersjön?

Den biologiska mångfalden under Östersjöns yta är stor, vilket hjälper ekosystemet att anpassa sig till förändringar. Människors handlingar påverkar bland annat Östersjöns tillstånd och dess artrikedom.

Läs mera

Hur du kan skydda?

Enskilda personer kan skydda Östersjöns varierande livsmiljöer genom att inrätta ett privat skyddsområde, eller genom andra gärningar som skyddar mångfalden.

Läs mera

Livet i Östersjön

I Östersjön finns många olika sorters livsmiljöer där olika arter trivs. Kustområden i synnerhet är ofta särskilt artrika undervattensmiljöer.

Läs mera